Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 13-10-2013Κυριακή 13-10-2013

Η συνεδρίαση ξεκίνησε και τα θέματα ήταν τα εξής

  • Αναφορά στον νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Το συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει τον μηχανικό κ. Μπέη για ενημερώση των οικιστών.  
  • Η εκδρομή του συλλόγου το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου 2013.