Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 21-4-2013Κυριακή 21-4-2013

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με συζήτηση πάνω στα εξής θέματα: