Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 13-10-2013Κυριακή 13-10-2013

Η συνεδρίαση ξεκίνησε και τα θέματα ήταν τα εξής