Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Η Κορώνη πάντα καθαρήΟ Πολιτιστικός Σύλλογος του Οικισμού μας, με κάθε σεβασμό και συμπάθεια στο δικαίωμα της απεργίας των Δημοτικών Οργάνων Καθαριότητας, αντί όποιας κριτικής, και με τη βοήθεια μελών του, περιόρισε τις σκόρπιες σακούλες σκουπιδιών σε μεγάλες πλαστικές, έτσι ώστε και ο οικισμός μας να είναι ευπρεπής και η διαδικασία αποκομιδής των σκουπιδιών από τα Δημοτικά Όργανα, με τη λήξη της απεργίας, ευκολότερη.

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 30-6-13Κυριακή 30-6-2013

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την παρουσία όλων και τα προς συζήτηση θέματα ήταν: