Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 30-6-13Κυριακή 30-6-2013

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την παρουσία όλων και τα προς συζήτηση θέματα ήταν:


·         Η απάντηση του συλλόγου  στην επιστολή του μέλους Απόστολου Ραυτόπουλου προς το ΔΣ.

·         Η παρουσία του μέλους Αλεπού Αντρέα και η προφορική ακρόαση κάποιων αιτημάτων του.

·         Η προετοιμασία για τη γενική συνέλευση, με τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό των πεπραγμένων.