Διοικητικό ΣυμβούλιοΠρόεδρος: Αλεξανδρής Θεόδωρος.

Αντιπρόεδρος: Κονανδρέας Κωνσταντίνος.

Γραμματέας: Βλαχογιάννης Ευθύμιος.

Ταμίας: Μαρμαράς Μιχάλης.

Έφορος: Μανώλης Σπυρίδων.

Μέλος: Ελευθερίου Χαρούλα.

Μέλος: Σιγάλας Μανώλης.