Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 9-6-13Κυριακή 9-6-2013

Η συνεδρίαση ξεκίνησε και τα προς συζήτηση θέματα ήταν τα εξής:       

  • Η επιστολή προς τα μέλη του συμβουλίου από το μέλος Απόστολο Ραυτόπουλο.


  • Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου μας. Το συμβούλιο αποφάσισε η Γενική Συνέλευση να γίνει στις 14-7-2013 και η επαναληπτική στις 21-7-2013 αν δεν υπάρχει απαρτία.

  • Η διεξαγωγή νέας συνέλευσης του διοηκητικού συμβουλίου στις 30-6-2013.

  • Η αποστολή επιστολών στους οικοπεδούχους του οικισμού για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

  • Ενημέρωση από τον πρόεδρο για τη συνάντηση του με το δήμαρχο Μαρκοπούλου, για θέματα που αφορούν τον οικισμό μας.