Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου 14-10-12Από σήμερα ξεκινά η δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

 
Κυριακή 14-10-12

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του προέδρου προς τα μέλη του συμβουλίου. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις εκλογές της ΟΣΠΑ και συζήτηση πάνω σε επιστολές που έστειλε ο σύλλογος στο δήμο Μαρκοπούλου, μία για την κοπή ενός ξερού πεύκου στη γωνία των οδών Β’ Πτολεμαίου και Φρουρίου και μία ευχαριστήρια προς το δήμο Μαρκοπούλου για την αποκατάσταση των ζημιών στην περίφραξη του γηπέδου του οικισμού ύστερα από πολύχρονη προσπάθεια των παλαιότερων συμβουλίων του οικισμού.  Η δεύτερη από αυτές αναφέρθηκε στην τοπική εφημερίδα Free press στο τεύχος Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2012.

Στη συνέχεια ο επίτιμος πρόεδρος κ. Α. Ραυτόπουλος, αναφέρθηκε στη μετατροπή του κυρίως χώρου των γραφείων και προσκόμισε τεχνική έκθεση για την εκκίνηση των εργασιών. Έτσι ξεκίνησε συζήτηση πάνω στο θέμα και καθορίστηκε σχέδιο για τα βήματα που πρέπει να γίνουν με κύριο τη χορηγία.

Επιπλέον έγινε αναφορά στην εξέλιξη της αλλαγής του καταστατικού του συλλόγου, καθώς στη σήμανση για το παρκάρισμα στην οδό Χρεμωνίδου και στην κυκλοφοριακή ρύθμιση της παραλιακής ζώνης.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο περιουσιολόγιο του συλλόγου και στην ηλεκτρονική καταγραφή της περιουσίας του συλλόγου.

Τέλος το συμβούλιο συμφώνησε την κατάργηση του βιβλίου πρακτικών και την διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου πρακτικών, το οποίο φυσικά θα συνοδεύεται και από έντυπη έκδοση με υπογραφές.