Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Γενική συνέλευση ΟΣΠΑ

Για την Γ.Σ. της ΟΣΠΑ εκλέχτηκαν ως εκπρόσωποι του Συλλόγου μας τα παρακάτω 6 μέλη μας:

1)      Αλεξανδρής Θεόδωρος

2)      Παπαδόπουλος Νικόλαος

3)      Μαρμαράς Μιχάλης

4)      Μανώλης Σπυρίδων

5)      Δορλής Σπύρος

6)      Κατσούρας Γιώργος  (ορίστηκε από Δ.Σ.)
 

Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου μας για το Δ.Σ. της ΟΣΠΑ ορίζεται το μέλος του Συλλόγου μας  Κατσούρας Γιώργος με αναπληρωτή τον  Δορλή Σπύρο.

Υποψήφια για την εξελεγκτική επιτροπή της ΟΣΠΑ προτείνεται το μέλος μας, Ελευθερίου Χαρούλα.

 

      Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γραμματέας

 

Αλεξανδρής Θεόδωρος                                       Παπαδόπουλος Νικόλαος